Certificates

Certificates, instructions, test reports, other documents for download.

ikona PDFAtest PHZ: EKOPRODUR, EKOPROMER, EKOPROFLEX
ikona PDFDeklaracja właściwości użytkowych nr 04-2017
ikona PDFDeklaracja Właściwości Użytkowych: PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12
ikona PDFInstrukcja stosowania: PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12
ikona PDFAtest PHZ: PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12
ikona PDFKarta Techniczna: PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12.pdf
ikona PDFInformacja znaku CE pianek poliuretanowych PUREX NG-0428; PUREX NG-0440; PUREX NG-0810NF
ikona PDFInstrukcja Producenta Nr nr Z/001/2010/PURINOVA - Piana zamkniętokomórkowa
ikona PDFInstrukcja Producenta Nr Z/002/2011/Purinova - Piana otwartokomórkowa
ikona PDFPianka poliuretanowa natryskowa otwartokomórkowa IZOPIANOL 03/10 N/S, sprawozdanie z badań
ikona PDFAtest PHZ - Izopianol 2014
ikona PDFAprobata Techniczna - Purex NG-0810NF
ikona PDFAprobata Techniczna - Purex NG-0430
ikona PDFAprobata Techniczna - Purex NG-0440
ikona PDFDeklaracja „Bezpieczny Dla Ozonu”
ikona PDFCertyfikat Potwierdzenia Typu do 2018r
ikona PDFDeklaracja Własności Użytkowych - Purinova/Izopianol 03/10 N
ikona PDFDeklaracja Własności Użytkowych - Purinova/Izopianol 03/35 N/03
ikona PDFDeklaracja Własności Użytkowych - Purinova/Izopianol 05/55 N/03
ikona PDFDeklaracja Właściwości Użytkowych - Purex NG-0428
ikona PDFDeklaracja Właściwości Użytkowych - Purex NG-0440
ikona PDFDeklaracja Właściwości Użytkowych - Purex NG-0810NF
ikona PDFKlasyfikacja ogniowa
ikona PDFKlasyfikacja ogniowa - badanie typu NG-0428
ikona PDFKarta Techniczna - Purex NG-0428
ikona PDFKarta Techniczna - Purex NG-0428 HG
ikona PDFKarta Techniczna - Purex NG-0440
ikona PDFKarta Techniczna - Purex NG-0810NF
ikona PDFKarta Techniczna - Purex NG-0430
ikona PDFAtest Higieniczny - Purex NG, NGL, B-1
ikona PDFAtest Higieniczny - Purex WG i NG oraz Purex B do produkcji piany otwartokomórkowej
ikona PDFKrajowa Deklaracja Zgodności 06/SP - Natryskowa Pianka Poliuretanowa Purex NG 0430
ikona PDFKrajowa Deklaracja Zgodności 07/SP - Natryskowa Pianka Poliuretanowa Purex NG 0440 
ikona PDFKrajowa Deklaracja Zgodności 08/SP - Natryskowa Pianka Poliuretanowa Purex NG 0810 NF
ikona PDFInformacja techniczna - Izopianol 03/10 N
ikona PDFInformacja techniczna - Izopianol 03/35 N/03
ikona PDFInformacja techniczna - Izopianol 03/10 N/S
ikona PDFInformacja techniczna - Izopianol 05/55 N/03
ikona PDFDeklaracja właściwości użytkowych PUREX NG 0808NF-B2
ikona PDFKlasyfikacja ogniowa NG 0808NF-B2
ikona PDFAtest Higieniczny piany otwartokomórkowej