Częste pytania

1. Co to jest PUR oraz Pianka Poliuretanowa i jakie ma zastosowanie?

1. Poliuretany (PUR lub PU) –polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi. Nasza Pianka Poliuretanowa to dwuskładnikowa ciecz podawana pod ciśnieniem agregatu 140 bar, ma zastosowanie jako nowoczesna technologia uszczelniająco – izolująca o bardzo dobrych parametrach fono-izolacyjnych (otwarta komórka) oraz hydro-izolacyjnych (komórka zamknięta).

2. Czy to jest nowa technologia i jaką ma gwarancję niezmienności parametrów?

Technologia stosowana do natrysku piany jest ogólnie stosunkowo nową technologią ale w Polsce, natomiast na świecie stosowana jest od kilkudziesięciu lat, świetnie sprawdza się w izolowaniu tzw. domków kanadyjskich, domów pasywnych o konstrukcji stalowej jak również tradycyjnych domów budowanych w Polsce. Piana została przebadana i sprawdzona w komorze postarzania i posiada certyfikat potwierdzający 25 lat niezmiennych parametrów gwarantowany przez producenta (Światowe Globalne Koncerny wytwarzające poliol).

3. Czy Pianka jest palna?

Są różne pianki produkowane przez różnych producentów. Oferowana przez Nas piana jest pianą nie rozprzestrzeniającą płomienia – Samogasnącą Klasyfikacja Ogniowa PN-EN 13501- E Palność wg DIN 4102 Klasa B2.

4. Czy piana jest bezpieczna dla zdrowia?

Oczywiście pomijając sam proces natrysku gdzie biorą udział rozpuszczalniki i utwardzacze po 24 godzinach piana jest już nie groźna dla zdrowia a po dobrym wietrzeniu i okresie 7 dni całkowicie bezwonna i bezpieczna dla ludzi co jest potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku higienicznego dopuszczająco jej zastosowanie również w halach gdzie produkowana jest żywność.

5. Czy piana nie wywołuje alergii?

Nie. W przeciwieństwie do innych materiałów izolacyjnych które na etykiecie mają informacje dotyczące środków ochrony bezpośredniej przy jego aplikacji a struktura jest trudna do czyszczenia w związku z czym mogą gromadzić się np. różnego rodzaju roztocza czy kurz. Struktura piany jest zamknięta co utrudnia osadzanie się kurzu i nie powoduje podrażnienia górnych dróg oddechowych, tym samym nie prowadzi do alergii – piana jest idealnym rozwiązaniem dla alergików!!! (przy czym należy podkreślić fakt iż żaden materiał izolacyjny sam w sobie nie wywołuje alergii).

6. Czy nie skoroduje powleczona pianą stal konstrukcyjna?

Wręcz przeciwnie piana w pewien sposób izoluje powierzchnie stalowe Jest stosowana w domach pasywnych o konstrukcji stalowej.

7. Czy drzewo w pianie nie zgnije lub zbutwieje?

„Pianujemy”- już sezonowane drewno, dodatkowo piana otwarto-komórkowa w większym stopniu a zamknięto-komórkowa w mniejszym są materiałami oddychającymi więc nie ma obaw o możliwość gnicia i butwienia . Piana od lat jest używana do izolowania domków tzw. Kanadyjskich o konstrukcji drewnianej.

8. Jak dzielimy pianę?

Zasadniczo pianę ze względu na jej budowę dzielimy na otwarto i zamknięto komórkową z czego pierwsza jest w pełni oddychająca i chłonąca wodę natomiast ta druga ma strukturę zamkniętą i jest świetnym hydroizolatorem (wodoodporna) . Dodatkowo można też podzielić pianę na twardą, średnią i miękką. Każda z nich ma inne zastosowanie w zależności czy ma być wylana na podłogę czy ścianę.

9. Czy piana Oddycha?

Piana otwarto-komórkowa jest materiałem mocniej oddychającym piana zamknięto-komórkowa jest materiałem słabiej oddychającym ale obie oddychają co jest potwierdzone badaniami.

10. Jaką wybrać pianę?

W zależności od pracy którą chcemy wykonać powinno się wybrać odpowiednia pianę, w takim wypadku nasz doradcą pomoże Państwu w tym wyborze ale ogólnie opiszę iż do zewnętrznych izolacji oraz miejsc narażonych na wilgoć stosuje się zamkniętą komórkę, do poddaszy na deski membranę – otwartą komórkę na ściany pianę o mniejszej gęstości na posadzki twardą pianę o wyższej gęstości.

11. Jak dobrać odpowiednią grubość piany i jaki jest wzór na to?

Energooszczędność poddaszy określa polska norma która musiała zostać dopasowana do Dyrektywy UE i będzie obowiązywała do 2017 roku po czym będzie ona jeszcze bardziej rygorystyczna. Wspomniana norma reguluje parametry techniczne produktów nie określając natomiast grubości warstwy – to wynika z wyliczeń. Od 2014 roku Polska norma wskazuje U=0,2 dla poddaszy i stropów. W wypadku oferowanej przez nas piany spełnia to 17 cm piany otwartokomórkowej lub 10 cm zamknięto-komórkowej. Należy jednak pamiętać ze wbrew pozorom drzewo nie jest dobrym izolatorem, zatem należałoby zakryć krokwie które potrafią zima przemarzać. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest piana grubości 20 cm co odpowiada około 35 cm grubości wełny. U= lambda / grubość piany

12. Dlaczego w moim projekcie budowlanym nie ma określonej grubości materiału izolacyjnego albo dlaczego grubość jest za mała?

Szczególnie w starszych projektach nie było obowiązku wskazywania grubości warstwy izolacyjnej poddaszy a często ta warstwa była podawana zbyt niska. Wynika to z drobnego błędu, bowiem projektanci przyjmowali współczynnik lambda który jest w większości materiałów izolacyjnych liczony dla wycinka (np. o wymiarze 10×10 cm). W przeciwieństwie do piany gdzie nasz parametr podajemy dla przegrody i wycinka a z powodu zalania całościowego są one równe.
Wzór : U-współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]Lambda- współczynnik przewodności cieplnej [W/mK]Grubość warstwy izolacji w cm
Dla przykładu lambda piany otwarto komórkowej wynosi 0,034 i policzmy dla grubości 17cm czyli 0,17 m
U=lambda / grubość przegrody w tym przypadku 17 cm piany
U=0,034/0,17
U=0,2[W/m2K]Należy jednak pamiętać iż najskuteczniejszą będzie izolacja zakrywająca drewno – krokwie.

13. Co to jest przegroda?

Przegroda budowlana jest to element budowli oddzielający jej wnętrze od otoczenia zewnętrznego lub też wydzielający w jej wnętrzu pomieszczenia, np. ściana, strop, krata.

14. Czy piana się opłaca?

Naturalnym jest, że uświadomiony klient wybierze pianę systemowa, bowiem dzięki jej zastosowaniu obniża koszt ogrzewania domu (gazem, węglem lub innym nośnikiem energii), szacuje się że od 30% do50% w stosunku do tradycyjnego ocieplenia poddasza innymi metodami. Biorąc pod uwagę że sezon w Polsce trwa nawet pół roku, różnice w wynikające z tytułu kosztów piany powinny się już zwrócić w pierwszym sezonie grzewczym. Można to porównać do samochodu, że tani samochód to nie zawsze ten najtańszy, to ten którego eksploatacja jest tania. Zatem nie zawsze należy wybierać najtańsze rozwiązania bo jest to krótkowzroczne.

15. Co to są mostki termiczne i jak je można zauważyć w domowych warunkach?

Mostki termiczne – (niektórzy określają je jako mostki cieplne co nie jest tożsame i poprawne określenie) są to miejsca ściany, stropu lub dachu, w których – z powodu gorszych własności termoizolacyjnych – następuje wzmożona ucieczka ciepła. Powstają w wyniku m.in. użycia niewłaściwej technologii, złego przylegania jednego materiału do drugiego np. miedzy krokwią a tradycyjnym materiałem izolacyjnym lub w skutek obwiśnięcia na sznurach konstrukcyjnych. Elastyczne materiały izolacyjne mają również tendencje do zsuwania się z pochyłej płaszczyzny. Szacuje się ze przy izolacji na dachu o powierzchni 200m2 z tytułu mostków termicznych powstaje otwór wielkości okna w dachu o wymiarach 2mx2m. To pokazuje ułomność i nieskuteczność tego typu metody.
Najłatwiejszym sposobem zaobserwowanie „efektu mostka termicznego” jest lekkie rozszczelnienie okna zimą wtedy można zaobserwować z jak dużym ciśnieniem powietrze pcha się do środka i odczuwamy chłód w całym domu, to samo dzieje się jak nie ma idealnego przylegania między materiałem izolującym a krokwią, tylko z powodu płyty G/K trudno nam to bezpośrednio odczuć ale przemarzające krokwie dają niekiedy czarne pionowe pasy na sufitach G/K co jest widocznym dowodem na nieszczelności.

16. Czy występuje efekt skraplania i czy wymagana jest membrana?

Efekt skraplania wynika z różnicy temperatury między powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną powyżej 5 cm piany nie występuje już ten efekt, nie ma też konieczności stosowania foli paroizolacyjnej na pianę ale też nie ma przeciwskazań szczególnie w pomieszczeniach narażonych na wilgoć takich jak łazienki czy kuchnie.

17. Dlaczego piana jest skuteczniejsza od izolacji stosowanej do tej pory?

Tak jak wcześniej w punkcie 15 były opisane mostki termiczne, to właśnie ze względu na nie oraz na fakt że piana zachowuje swoje niezmienne parametry i nie ma tendencji do zbijania się oraz zsuwania się jak również dużo lepszy parametr lambda daje sporą przewagę. Dla zobrazowania skuteczności proszę sobie wyobrazić jakby ze zwykłego słoika zrobić termos z małych kawałków nawet najlepszej izolacji – będzie to mało skuteczne ale zalanie słoika pianą wykaże dużą skuteczność izolacji z powodu braku mostków.

18. Jak długo trwa natrysk?

Poddasza do 250m2 wykonujemy w jeden dzień roboczy.

19. Czy można przeprowadzić natrysk bezpośrednio na membranę i jaka pianą?

Tak, jak najbardziej jest to zalecane. Jeśli jest to poddasze wykonujemy natrysk piana otwarto-komórkową.

20. Czy można przeprowadzić natrysk bezpośrednio na deskowanie?

Każdorazowo nasz przedstawiciel przyjeżdżając na pomiar dokonuje pomiaru wilgotności więźby dachowej higrometrem i określa indywidualne warunki. Ale głównym założeniem jest poziom wilgotności <11%.

21. Czy można przeprowadzić natrysk bezpośrednio na deski przy dachu krytym papą i jaka pianą?

To jest dość specyficzny przypadek i każdorazowo należy skonsultować, bowiem z jednej strony mamy szczelną powierzchnię jaką tworzy papa z drugiej strony nie chcemy tego aż tak szczelnie zamknąć dlatego w takim wypadku zalecane jest położenie piany otwartokomórkowej i oczywiście pomiar wilgotności więźby dachowej przez naszego konsultanta.

22. Jak prawidłowo zweryfikować pomiar grubości izolacji natryskowych zgodnie z europejską normą PN-EN 14315

Metoda określania deklarowanej grubości zainstalowanej izolacji:

  • narzędzie pomiarowe: próbnik o maks. średnicy 2 mm lub odpowiednie urządzenie elektroniczne
  • na każde 100 m2 izolacji: pomiar w 10 punktach: w 5 „górkach” i 5 „dolinkach”
  • pomiaru nie wykonuje się w odległości mniejszej niż 200 mm od brzegów/narożników (100 mm przy szerokości izolacji mniejszej niż 450 mm)
  • średnia arytmetyczna z ww. 10 pomiarów to deklarowana grubość izolacji, przy czym:
    • dla grubości >= 100 mm żaden z pojedynczych pomiarów nie może być mniejszy o więcej niż 25 mm od grubości deklarowanej
    • dla grubości < 100 mm żaden z pojedynczych pomiarów nie może być mniejszy o więcej niż 25% od grubości deklarowanej
23. Czy można przeprowadzić natrysk bezpośrednio na blachę i jaka pianą?

Natrysk na blachę przeprowadza się zamkniętą komórką ( w sezonie musi być ciepło i niska wilgotność powietrza) optymalna grubość to 10 cm na sufit i 8cm na ściany Wynika to z Europejskiej dyrektywy gdzie U dla sufitów wynosi 0,20 a dla ścian =0,25

24. Czy wymagana jest dylatacja przy natrysku piany?

Raczej nie, ale są też pewne wyjątki od tej reguły.

25. Dlaczego Piana zamkniętokomórkowa jest dużo droższa od otwartokomórkowej?

Wynika to z bardzo prostego faktu, a mianowicie zamknięta komórka ma dużo większą gęstość np. otwarta ma 12kg/m3 a zamknięta nawet do 60 kg/m3 co za tym idzie dużo więcej wychodzi materiału.

26. Jak należy przygotować pomieszczenie do natrysku piany?

Pomieszczenie należy uprzątnąć ze wszystkich zbędnych rzeczy aby zapewnić swobodne przemieszczanie się rusztowania a tam gdzie nie da się podjechać drabiny jeśli w dachu są okna tzw. dachowe należy je obrobić płytą. Jeśli będzie zabudowa G/K a belki będą zalewane należy wcześniej przykręcić „esy” lub inne uchwyty do montażu stelażu. (Najłatwiej w tym celu zakupić sznurek barwiony w sklepie budowlanym i zrobić odbicie na krokwi wyznaczając miejsca do kręcenia uchwytów). Natomiast całość – zabezpieczenia folią jak i posprzątania po sobie zajmuje się ekipa naszych monterów..

27. Czy wykonujecie montaż uchwytów tzw. „esów”

Nasza firma nie zajmuje się montażem uchwytów, membran , siatek odcinających oraz płyt karton/gips natomiast mamy firmy współpracujące które możemy polecić do tego typu prac.

28. Czy będziecie potrzebować na budowie prąd „siłę „?

Nasza firma jest samowystarczalna zarówno nie potrzebujemy prądu do maszyny jak i do sprężarki mamy na swoim samochodzie dwa wysokiej klasy agregaty spalinowe do prądu i powietrza. Zatem nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów związanych np. z tytułu rachunku za prąd.

29. Czy piana chłonie wilgoć?

Piana zamkniętokomórkowa nie chłonie wilgoci jest świetnym izolatorem. Natomiast piana otwarto komórkowa zarówno absorbuje wilgoć z powietrza jak i ją oddaje.

30. Jak szybko zasycha piana?

Sam natrysk dwuskładnikowej piany odbywa się pod ciśnieniem 140 bar rozprowadzona na powierzchni ciecz pęcznieje i zasycha w ciągu zaledwie 12 sekund.

31. Czy można uzupełnić już wykonane ocieplenie wełną o dodatkową warstwę piany?

Odpowiedź nie jest prosta a rozwiązanie kombinowane jest droższe ale możliwe i dedykowane dla tych Państwa którzy eksploatując swój dom zorientowali się jak dużo ciepła ucieka im poddaszem. Wówczas po zdjęciu płyt kartonowo – gipsowych odcięciu warstwy wełny specjalną siatką i wydłużeniu uchwytów do montażu płyt można dokonać natrysku warstwy piany.

32. Czy w pianie mogą zamieszkać gryzonie - kuny, szczury, myszy?

W przeciwieństwie do tradycyjnej izolacji z wentylacją, w pianie nie zagnieżdżają się gryzonie, nie lubią tego materiału, nie mają swobody przemieszczania się z braku właśnie przestrzeni wentylacyjnej i ścisłego dolegania, źle się w niej czują (mało bezpiecznie), przez co nie gnieżdżą się tam. Materiał piany nie daje efektu zgrzebła jak tradycyjna izolacja a to właśnie kuny uwielbiają się o nią wycierać i w niej przebywać, często pozostawiając nieproszonych gości bowiem należy pamiętać że gryzonie w tym kuna jest nosicielem świerzbowca oraz wszelkiego rodzaju innych insektów (pchły, wszy, itp o odchodach zwierzęcych nie wspomnę, przy czym należy podkreślić iż w żaden materiał izolacyjny nie dostaną się zwierzęta jeśli wszystko zostanie szczelnie pozamykane i zrobione zarówno zgodnie ze sztuką budowlaną jak i zaleceniami technologicznymi producenta. Opisany punkt dotyczy przypadku gdzie zwierzęta znalazły niezabezpieczone dojście do poddasza.

33. Czy to prawda że jest to idealne rozwiązanie dla niskich pomieszczeń?

Tak wynika to z faktu ze 20 cm piany zastępuje około 35 cm tradycyjnej izolacji, więc jest to idealne rozwiązanie do niskich pomieszczeń wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości lub szkoda nam jest obniżyć pomieszczenie. Dzięki pianie oszczędzamy przestrzeń na poddaszu !!!

34. Czy można to gdzieś obejrzeć, zobaczyć?

Posiadamy próbki piany które możemy zawsze dostarczyć klientowi, ale nie zawsze jest możliwość pokazania klientowi wcześniej wykonanej pracy. Wynika to z dwóch faktów: niektórzy klienci nie życzą sobie, żeby obcy kręcili się po ich nowo wybudowanym domu. Czasami mamy kontakt z głównym wykonawcą i takie wejścia udostępniamy ale należy też pamiętać, że jeśli idzie szczególnie o poddasza to są one bardzo szybko zabudowywane płytami G/K (skąd inąd słusznie bowiem piana nie jest odporna na promienie UV które emituje słońce przez okna) i wtedy też już nic nie widać.

35. Jaki kształt ma natrysk piany i czy można go regulować?

Kształtowanie piany podczas natrysku jest dość mocno ograniczone zazwyczaj efekt końcowy ma wygląd „kalafiora” można go po natrysku kształtować np. nożykiem. Dlatego grubość piany jest podawana uśredniona tzn. plus minus 2 cm

36. W jakim celu służy umowa która podpisujemy?

Umowa jest prawnym zabezpieczeniem interesów obu stron jak również daje możliwość skorzystania klientom indywidualnym z obniżonego podatku od towarów i usług VAT do 8% (w budynkach jednorodzinnych do 300m2 powierzchni użytkowej) i tym samym tworzy integralną część do rachunku lub faktury.

37. Ile wynosi Gwarancja na świadczoną usługę?

Trwałość piany po badaniach w komorze postarzania na niezmienność parametrów, w tym na utlenianie określono na 25 lat. Natomiast gwarancja poprawnie wykonanej usługi przez Nasza Firmę Kadri Sp. Z o.o. dla klienta indywidualnego wynosi 2 lata .

38. Jeśli ocieplę poddasze pianą 20 cm i nie będę tam grzał to jaka będzie temperatura w domu jeśli na zewnątrz jest w okolicach zera?

Na tak postawione pytanie nie sposób udzielić wiarygodnej i rzetelnej odpowiedzi zależy to od bardzo wielu czynników : od grubości ścian i ich izolacji od czasu kiedy temperatura na zewnątrz była wysoka od kumulacji energii cieplnej w murach itp. Nie wspomnę już o oknach nawet takie szczegóły na którą stronę wychodzą mają wpływ i wiedzą to wszyscy Ci którzy zetknęli się z tematyka domów pasywnych bowiem chodzi o stopień nasłonecznienia . Jest to pytanie na które można udzielić odpowiedzi po zleceniu badań i wyliczeniu akademickim i też to będą szacunkowe laboratoryjne wskaźniki.

39. Jak wyglądają normy dotyczące energooszczędności dla domów w kolejnych latach zalecane przez UE?

Norma dla dachów i poddasza obecnie to U=0,2, po 2017 roku U=0,18, po 2021 roku U=0,15 czyli 75% obecnej normy dla domów pasywnych.

40. Czy piana służy również do ocieplania fundamentów?

Tak, piana zamkniętokomórkowa to idealna hydro jak i termoizolacja. W zależności od założonego efektu aplikuję się odpowiednią warstwę i używa odpowiedniej gęstości.

41. Czy Wykonujecie natrysk poza granicami Polski?

Tak Nasza firma realizowała z powodzeniem wiele inwestycji na terenie Niemiec i Szwecji oraz pojedyncze w innych krajach Europejskich . Jesteśmy gotowi świadczyć nasze usługi na zlecenia zagranicznych kontrahentów.

42. Czy podejmą się Państwo poprawieniem pracy wykonanej przez firmę „ X... ” źle wykonanego natrysku?

Z powodu bardzo wielu możliwości wystąpienia tzw. błędów wykonawczych oraz co za tym idzie przejęcia odpowiedzialności, udzielenia gwarancji prawidłowo wykonanej izolacji – Nie podejmujemy się takich prac.